PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK

AKTUÁLIS  AKKREDITÁLT  TOVÁBBKÉPZÉSEINK 2019.

Jelentkezési lapok és részletes tájékoztató kérése e-mailben: fonixped@gmail.com

1.  „VISELKEDÉSI ÉS LELKI ZAVAROK GYERMEKKORBAN ÉS SERDÜLŐKORBAN”  eng. száma: 575/75/2017 

3 X 1 NAPOS pontszerző WORKSHOPOK: Témáit ld. alább. A résztvevők a témákat egyenként is látogathatják, melyekről 8-8 órás akkred igazolásokat adunk ki.(Jelentkezési lapokat átmenetileg a fonixped@gmail.com címre írva lehet kérni.)

Ára: 8000.- Ft/fő/nap

Workshop időpontok és helyszínek:

 2019. évi MEGHIRDETETT helyszínek és időpontok: (Jelentkezési lapokat átmenetileg a fonixped@gmail.com címre írva lehet kérni.)

 • BALATONFÜRED : május 23 és 29-30 (csüt és köv szerda, csüt) – BIZTOSAN INDUL!
 • BUDAPEST: július eleje szervezés alatt
 • BALATONFÜRED : augusztus 21-22-23 (szerda, csüt, péntek) – még lehet jelentkezni!

1-1- napokra is lehet jelentkezni!

Témák: Első nap 8 tanóra:

 1. Fejlődési retardációk:
  • Szomatikus tünetek, Mentális képességek retardációja, Részképesség – zavarok, Hiperaktivitás, Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
  • Esetek megbeszélése, az ismertetett zavarok kompetens szakembereinek ismertetése.

Második nap: 2. nap 8 tanóra: Beilleszkedési zavarok: Agresszív viselkedés, Autizmus, Disszociatív tünetek (devianciák)

 • Esetek megbeszélése, az ismertetett zavarok kompetens szakembereinek ismertetése.

Harmadik nap: 8 tanóra: Szenvedélyek rabságában, Krízisek. Szorongásos és depresszív időszakok tünetei. Öngyilkossági késztetések.

Esetek megbeszélése, az ismertetett zavarok kompetens szakembereinek ismertetése.

Az élő részvételi napok teljes tematikáját írásban – emailben – is megkapják a résztvevők.

 AKCIÓS 60 órás TOVÁBBKÉPZÉSEK TÁVOKTATÁSBAN:

1. “ETIKA”
60 órás továbbképzésünk megfelelő az 2011. évi CXC. Törvénynek az erkölcstanra és hittanra vonatkozó 35. § (1) szerinti teljesítésére.

Továbbképzésünk pontos címe: “Pedagógusok elméleti és módszertani felkészítése az Etika tantárgy tanítására – távoktató pedagógus-továbbképző program 575/185/2017″

 Ára 1 főre: 50.000.- Ft/fő

AUG 31-ig AKCIÓS: 2, vagy több fő együttes jelentkezése esetén: 45.000.- FT/fő

A 60 órás továbbképzés felépítése:

sorszám

TÉMA

óraszám

1.

Elméleti alapok: mi az erkölcs? történelmi, vallási, társadalmi felfogások.

5

2.

Az ember erkölcsi fejlődésének élettani és pszichés alapjai. Az erkölcs szintjei, erkölcsi tulajdonságok életkoronként

18

3.

Az erkölcsi nevelés ajánlott módszerei a különböző gyermek-korosztályokban

20

4.

A tanár személyiségének szerepe

15

5.

Személyes konzultáció a konzulenssel e-mailben,

2

 összesen 60 óra

Képzési idő: max. 6 hónap, a résztvevő egyedi tempója szerint.

Tanulás: távoktatási formában, egyedi időbeosztással, a résztvevő szabad ideje szerint.

Személyes részvétel: nincs

Akár már ma elkezdhető!

Jelentkezés és kezdés: folyamatos.

Amennyiben szeretne jelentkezni, ill. szerződést kötni, ezt már megteheti a mellékelt jelentkezési lap segítségével.

Egyedi, rugalmas szerződéseket köthetünk, az Önök igényeinek maximális figyelembevételével.

Részletfizetés is lehetséges!

Kiknek ajánljuk? Valamennyi pedagógus számára akkreditáltattuk, tehát mindenkinek.

Mennyibe kerül? ára 50.000.- Ft/fő, mely tartalmazza a tananyagok, a konzultációk, a feladatlapok és a záródolgozat értékelésének díját,Továbbá a képzési szerződés és a tanúsítvány kiküldésének postai díját.Nem tartalmazza: a hallgató postaköltségét.

Érdeklődni irodavezetőnknél a 20 334 91 40 -es mobilon, vagy irodánkban a 87/ 482-533-as vezetékes számon lehet, (mely egyúttal fax is). A kitöltött jelentkezési lapokat a fonixetika@gmail.com címre várjuk!

Az erkölcstan AKCIÓS jelentkezési lap ide kattintva letölthető!

 

2. “KÉT ÉVES KORTÓL AZ ÓVODÁBAN”

„KÉT ÉVES KORTÓL AZ ÓVODÁBAN – EGYÉNI TANULÁSSAL KOMBINÁLT 60 ÓRÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE” okm-4/213/2009

A program tartalmának rövid ismertetése:

Az OM 4/2009 számú rendelete (Magyar Közlöny 2009/19. szám, 4524-4526. oldal) lehetővé teszi 2 éves gyermek felvételét az óvodába, amennyiben az intézmény rendelkezik megfelelő végzettségű óvónővel:

– vagy 60 órás pedagógus-továbbképzéssel a 3 évesnél fiatalabb korosztály fejlődés-lélektani és gyakorlati gondozási ismereteiről – ennek a képzettségnek a megszerzése 2010. szeptember 1.-től kötelező.

Továbbképzésünk ezt az űrt kívánja betölteni; olyan elméleti ismeretek és gyakorlati feladatok beépítésével, melyek tudatos használatával az óvodapedagógus képes beépíteni a saját csoportjában való foglalkozások közé a kisgyermekek gondozását, fejlesztését.

A képzés a következőképpen épül fel:

 1. Fejlődés-lélektani elméleti háttér – elméleti ismeretek átadása általunk szerkesztett segédanyag formájában, melyet e-mailben küldünk ki a hallgatónak, továbbá önálló tanulás a kijelölt szakirodalom megfelelő oldalszámaiból.
 2. A kisgyermekek csoportos és egyéni megfigyelése, megismerése, a bölcsődei nagycsoportban– a résztvevők a helyszínen megismerik, megfigyelik azokat a gondozási, fejlesztési módszereket, amelyek segítnek felismerni a gyermekek fejlődésének jellegzetes állomásait, hogy lehessen módjuk ezeket beépíteni az óvodai csoportfoglalkozásokba.

Munkájukat a megfigyelési szempontokat rögzítő kérdőívek segítik, melyek kitöltését a konzulens követi.

A bölcsődében eltöltött időt, az ott végzett megfigyeléseket a bölcsőde vezetője igazolja.

 1. A gyakorlatok közvetlenül követik az elméleti blokkokat, miáltal felerősödik az elméleti anyag bevésésének erőssége, ill. közvetlenül megfigyelhetőek, kipróbálhatóak a szerzett ismeretek a gyakorlatban is.
 2. A megszerzett elméleti tudás és végigvitt irányított megfigyelés birtokában a hallgatók gondozási tervet készítenek egy kiválasztott 2-3 éves korú kisgyermekről, melyet egész folyamatában módjuk van a konzulenssel egyeztetni.

A képzés tartalmának megfelelően az elmélet-gyakorlat aránya az elméletileg megfelelően megalapozott gyakorlat-orientált képzést szolgálja: 24 óra – 36 óra.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módja, a tanúsítvány kiadásának feltétele:

 Záró dolgozat elkészítése: a hallgató a képzést követő 30 napon belül készítsen 5-8 oldalas foglalkozási tervet a megfigyelt 2-3 éves kisgyermek számára, melybe beépíti a képzés során elsajátított fejlődés-lélektani ismereteket, gondozás-módszertani eszközöket, eljárásokat.

Az értékelés szempontjai: a használt módszer, eljárás, eszköz adekvát használata, az életkornak és a didaktikai elvárásoknak való megfelelés.

A képzésben való részvétel: a jelentkezést követően a hallgató elektronikus formában megkapja az elméleti előadások anyagát, az egyéni tanulási útmutatót, a kötelező és ajánlott szakirodalom címét és kijelölt oldalait, a kérdőíveket és a személyes konzulensének elérhetőségét.

A gyakorlati órák teljesítéséhez a hallgató  ha a lakó- vagy munkahelyéhez biztosítunk fogadó bölcsődét, vagy egységes óvoda-bölcsőde intézményt, mivel a gyakorlat teljesíthető továbbá már működő egységes óvoda-bölcsődében is, akár a saját munkahelyen, ha ott már ez az intézményi forma be lett vezetve. ( 10 ezer fő alatti településeken létesíthet ilyet a fenntartó.)

Erre vonatkozó igényét a jelentkezési lap megfelelő rovatában jelezheti a hallgató.

A képzés egyéni haladási tempót tesz lehetővé, de a megkezdéstől számított legkésőbb 6 hónap múlva minden hallgatónak be kell fejeznie azt. Természetesen van lehetőség gyorsabb haladásra is.

A továbbképzés folyamán egyéni konzulens segíti a hallgatót, a vele való kommunikáció elektronikus úton lehetséges.

Mennyibe kerül?

Ára: 55.000.- Ft/fő, mely tartalmazza a tananyagok, a konzultációk, a feladatlapok és a záródolgozat értékelésének díját és a gyakorlaton való részvétel biztosításának költségeit. Továbbá a képzési szerződés és a tanúsítvány kiküldésének postai díját.

Nem tartalmazza: a hallgató postaköltségét és a gyakorlat étkezési, ill. útiköltségét.

A továbbképzés szervezési feladatait irodavezetőnk látja el:

Abány Klára

Telefon: 87/482 533

Mobil: 20/32 72 177

Email: fonixovi@gmail.com

Reméljük, továbbképzésünk felkeltette érdeklődéseteket, és minél többen bekapcsolódtok a közös munkába!

Két éves kortól az óvodában jelentkezési lap ide kattintva letölthető!