SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

T- jelű továbbképzések, azaz tanfolyamok:

1. megújított “EMBERKÖZPONTÚ IDŐSGONDOZÁS”: T-19-017/2019 választható 35 T-pont/ 29.000.- Ft/fő

2022. évi tervezett helyszínek és időpontok: (Jelentkezési lapokat átmenetileg a fonixszoc@gmail.com címre írva lehet kérni.)

ONLINE FORMÁBAN A VÍRUS MIATT  – az ország bármely pontjáról lehet jelentkezni!  

2022.évi továbbképzéseink:


 • 1.csoport: – Zoomon és önálló tananyagfeldolgozással: 2022. március 22.- április 21. – LEZAJLOTT!  
 • 2. csoport: Zoomon és önálló tananyagfeldolgozással: 2022. május 27.- június 22. – BIZTOSAN INDUL!  (Jelentkezési lapokat átmenetileg a fonixszoc@gmail.com címre írva lehet kérni, és ugyanerre az emailcímre kérjük kitöltve visszaküldeni.) Zoomos napok várható dátumai: június 1, 8, 15, közös tesztírás: júni 22. Mindig szerdai napokon, 16 órakor kezdünk.                  Jelentkezési határidő: május 25. 
 • 3. csoport: Zoomon és önálló tananyagfeldolgozással: 2022. június 14 – 29-ig. –  szervezés alatt.

 RÖVID TEMATIKA – a továbbképzés rész- témái:

 1. Az időskori testi hanyatlásból eredő problémák kezelése
 2. Az időskori szellemi hanyatlásból eredő problémák kezelése
 3. Lelki problémák kezelése
 4. Szenvedélybetegségből fakadó problémák kezelése
 5. Pszichiátriai betegségekből eredő problémák kezelése
 6. A gyökerektől való elszakítottság problémái
 7. Az idős kliens családtagjaival való bánásmód
 8. Hajléktalan idősek problémáinak kezelése
 9. Az idősekkel foglalkozók testi és lelki egészségének megőrzése

A továbbképzés menete:

 • A jelentkezőknek a képzést megelőzően kiküldjük a teljes tananyagot emailben, továbbá azoknak a filmeknek a linkjeit, melyeket az élő képzések során szoktunk levetíteni.
 • a kezdő napon emailben kiküldjük a tananyagot és az infókat, pl. a továbbképzés felépítésének és a számonkérés módjának, időpontjának ismertetése.
 • Az egy hónapos időtartam alatt 3 du Zoomos előadás az élő továbbképzés 3 napjának anyaga alapján, tömörítve.
 • A résztvevők saját tempójukban dolgozzák fel a tananyagot, nézik meg a filmeket.
 • A képzés zárónapján Zoomon oldjuk meg a (nem nehéz) tesztet.
 • A tesztek értékelése után postán küldjük ki a 35 VÁLASZTHATÓ T- ponról a pontigazolásokat. 

Jelentkezési lapokat átmenetileg a fonixszoc@gmail.com címre írva lehet kérni, vagy az alábbi formátumot kimásolva használni:

_________________________________________________________________________

 

FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

 

Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszám: 19-06-508245

Cím: 8230 Balatonfüred, Déry Tibor u. 14

Tel/ Mobil: 0620/ 334 9140  e-mail: fonixszoc@gmail.com                           

Felnőttképzési bejelentési száma: B/2021/000676, _____________________________________________________________________

 

EMBERKÖZPONTÚ IDŐSGONDOZÁS”  T-19-017/2019. számú 

JELENTKEZÉSI LAP – Zoomos képzéshez – 2022. május 27.- június 22.

(1 fő részére, lehetőleg géppel kitöltve)

 

Név:

Nyilvántartási szám:

Oktatási azonosító szám (ha van):

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Állampolgársága:

Lakcím:

Otthoni telefon, saját mobil, e-mail*:

Munkahely megnevezése:

Munkahely címe:

Munkahelyi telefonszám, e-mail**:

Legmagasabb végzettség: (kérjük a megfelelőt aláhúzni)  középfokú     –      felsőfokú                                                                                               Beosztás:

 

Rövid számlázási cím:

e – számlát be tudok fogadni – nem tudok befogadni (Kérem a megfelelőt aláhúzni!

A jelentkező tölti ki. Szakterület szerinti (Kérem aláhúzni!

1.Családvédelem, családgondozás   2.Idősek szociális ellátása       5.Hajléktalan ellátás   6.Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja 7.Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása  8.Egyéb, az előző szakterületekbe nem besorolható (pl tanya- és falugondnoki szolgálat)

1 DB SZAKIRÁNYÚ Bizonyítvány fénymásolatát a jelentkezéssel egyidőben kérjük csatolni!

Munkáltató nyilatkozata:

 1. A dolgozó jelentkezését támogatom, a tanfolyam díjához ………….%-ban hozzájárulok.
 2. A tanfolyam díjának befizetéséről számla ellenében gondoskodom.

Kelt:

                                                                            P.H.

 

____________________                                                                   ____________________

munkáltató aláírása (amennyiben anyagilag támogatja a képzést)                           jelentkező aláírása

 

* A 46 oldalas SEGÉDANYAGOT – MELYET NEM SZÜKSÉGES KINYOMTATNI! – a résztvevőknek  a továbbképzés megkezdése előtt e-mailben kiküldjük!

­­**Az online számlázáshoz is szükséges a számlafizető emailcíme.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

S-JELŰ KÉPZÉSEK, azaz személyiségfejlesztő tréningek: 

 1. „ JÁTSZMÁK ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A KIÉGÉS ELLEN” – tréning a reziliencia fejlesztésére – S-19-009/2019. – választható 30 S-pont – 29.000. Ft/fő 

2022. évre  MEGHIRDETETT helyszínek és időpontok: 

Jelenleg nem hirdetjük.


 RÖVID TEMATIKA:

Cél: Reziliens személyiségjegyek fejlesztése. Tréner: BERNÁTH DÉNES

Énállapotok: Gyermeki, szülői és felnőtt énállapotok felismerése, megnyilvánulásai

– Játszma szerepek azonosítása Tipikus áldozati, megmentői, üldözői szerephelyzetek

Életjátszmák: családi forgatókönyvek átörökítése nemzedékről nemzedékre, öröklött családi forgatókönyvek átírása az önismeret fejlesztésének segítségével

Játszmák és konfliktusok: konfliktuskezelő technikák

A felnőtt – felnőtt kommunikáció előnyei:  az élettapasztalatok és tanulságaik beépítése a cselekvés és a kommunikáció tervezésébe, a játszmahelyzetek lekeresztezésének módszerei

Az erőszakmentes kommunikációban rejlő lehetőségek: a Gordon módszer elemei, én-üzenetek, te-üzenetek. 

 

pontszerzés nélkül:

 1. “SZUPERVIZIÓ” – 6 hónapon át havi 1 alkalom, összesen 6 alkalom – megbeszélés szerint

Tartalom: nincs kötött tartalma, a résztvevők által hozott eseteket dolgozzuk fel a szupervízó módszertanával.

2. “MEDIÁCIÓ”  – alapok: 32 óra – ebből 24 kontakt óra + 8 óra szuperviziós lehetőség    (3 nap tréning + 1 szuperviziós alkalom kb 1 hónap múlvat) – 32.000.- Ft/fő – 2 részletben is fizethető, számlával.

 • BUDAPEST 1.ker Roham u. 7.sz:  NOV 16.-17.-18-án, szuperviziós nap dec kp – szervezés alatt  (jelentkezési lapokat átmenetileg a fonixszoc@gmail.com címre írva lehet kérni, és ugyanerre az emailcímre kérjük kitöltve visszaküldeni.)

A mediációs alaptréning rövid tartalmi ismertetője:

 • megismertet a konfliktusok fajtáival és a tipikus konfliktuskezelési, megküzdési stratégiákkal.
 • bemutatja az asszertív konfliktuskezelésben rejlő előnyöket.
 • részletezi azokat a helyzeteket, amikor a közvetítéses konfliktuskezelésnek – a mediációnak – lehet a legnagyobb esélye a konfliktusos helyzet mindkét fél számára kielégítő megoldásának kialakításában.
 • begyakoroltatja a mediáció kérdezési és listázási technikáját, a felek közti hatalmi játszmák felismerését és lekeresztezését.
 • bemutatja a konfliktus megnyugtató lezárásának módjait, az ellenérdekelt felek megegyezési formáit
 • lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők jártasságot szerezzenek a megegyezés formába öntésében, az esetleges utánkövetés biztosításának módjaiban.
 • sajátélményt ad a konfliktusokban való részvétel és a mediátori szerep kipróbálására.
 • megalapozza a mediáció magasabb szintű és specifikus formáinak elsajátítását.
 • segédanyaggal, munkafüzettel és irodalomjegyzékkel biztosítja a témában való önálló elmélyülést.
 • azok számára, akik a gyakorlatban is megkezdik a mediátori munkát, a képzést követően lehetőség van egy szuperviziós napon tapasztalataik csoportos megbeszélésére. Ezeket a szuperviziós napokat a résztvevők igényei szerint tűzzük ki.