SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉSEK

MEGFELELŐ LÉTSZÁM ( min 15 fő) ESETÉN A TOVÁBBKÉPZÉSEKET KIHELYEZZÜK ÖNÖKHÖZ az ország bármely településére!

T- jelű továbbképzések, azaz tanfolyamok:

1. megújított “EMBERKÖZPONTÚ IDŐSGONDOZÁS”: T-19-017/2019 választható 35 T-pont/ 29.000.- Ft/fő

 2019. évi tervezett helyszínek és időpontok: (Jelentkezési lapokat átmenetileg a fonixszoc@gmail.com címre írva lehet kérni.)

 • BUDAPEST: 2019. október vége – szervezés alatt
 • PÉCS: 2019. noveber eleje – szervezés alatt

 RÖVID TEMATIKA – a továbbképzés rész- témái:

 1. Az időskori testi hanyatlásból eredő problémák kezelése
 2. Az időskori szellemi hanyatlásból eredő problémák kezelése
 3. Lelki problémák kezelése
 4. Szenvedélybetegségből fakadó problémák kezelése
 5. Pszichiátriai betegségekből eredő problémák kezelése
 6. A gyökerektől való elszakítottság problémái
 7. Az idős kliens családtagjaival való bánásmód
 8. Hajléktalan idősek problémáinak kezelése
 9. Az idősekkel foglalkozók testi és lelki egészségének megőrzése

2.  „VISELKEDÉSI ÉS LELKI ZAVAROK GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORBAN” T-19-132/2016 VÁLASZTHATÓ 30 pontos T-jelű továbbképzés 2017. májustól

 2019. évi MEGHIRDETETT helyszínek és időpontok: (Jelentkezési lapokat átmenetileg a fonixszoc@gmail.com címre írva lehet kérni.)

 • BUDAPEST: október eleje – szervezés alatt

Résztémái:

 1. Fejlődési retardációk, és tanulási zavarok
 2. Neurotikus megnyilvánulások és pszichoszomatikus zavarok
 3. Vegetatív zavarok és pótcselekvések
 4. Környezeti bántalmak és krízisek
 5. Szenvedélyek rabságában
 6. Magatartási és beilleszkedési zavarok, disszociális, antiszociális viselkedés

S-JELŰ KÉPZÉSEK, azaz személyiségfejlesztő tréningek: 

 „ JÁTSZMÁK ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A KIÉGÉS ELLEN” S-19-009/2019. – választható 30 S-pont – 29.000. Ft/fő 

2019. évi MÁR MEGHIRDETETT helyszínek és időpontok:  (Jelentkezési lapokat átmenetileg a fonixszoc@gmail.com címre írva lehet kérni.)

 • PÉCS: 2019. június. 5-6-7. – betelt

 RÖVID TEMATIKA: 

Énállapotok: Gyermeki, szülői és felnőtt énállapotok felismerése, megnyilvánulásai

– Játszma szerepek azonosítása Tipikus áldozati, megmentői, üldözői szerephelyzetek

Életjátszmák: családi forgatókönyvek átörökítése nemzedékről nemzedékre, öröklött családi forgatókönyvek átírása az önismeret fejlesztésének segítségével

Játszmák és konfliktusok: konfliktuskezelő technikák

A felnőtt – felnőtt kommunikáció előnyei:  az élettapasztalatok és tanulságaik beépítése a cselekvés és a kommunikáció tervezésébe, a játszmahelyzetek lekeresztezésének módszerei

Az erőszakmentes kommunikációban rejlő lehetőségek: a Gordon módszer elemei, én-üzenetek, te-üzenetek

2. pontszerzés nélkül:

 • “SZUPERVIZIÓ” – 6 hónapon át havi 1 alkalom, összesen 6 alkalom – megbeszélés szerint

Tartalom: nincs kötött tartalma, a résztvevők által hozott eseteket dolgozzuk fel a szupervízó módszertanával.

 • “MEDIÁCIÓ”  – alapok: 32 óra – ebből 24 kontakt óra + 8 óra szuperviziós lehetőség    (3 nap tréning + 1 szuperviziós alkalom igény szerint)

A mediációs alaptréning rövid tartalmi ismertetője:

 • megismertet a konfliktusok fajtáival és a tipikus konfliktuskezelési, megküzdési stratégiákkal.
 • bemutatja az asszertív konfliktuskezelésben rejlő előnyöket.
 • részletezi azokat a helyzeteket, amikor a közvetítéses konfliktuskezelésnek – a mediációnak – lehet a legnagyobb esélye a konfliktusos helyzet mindkét fél számára kielégítő megoldásának kialakításában.
 • begyakoroltatja a mediáció kérdezési és listázási technikáját, a felek közti hatalmi játszmák felismerését és lekeresztezését.
 • bemutatja a konfliktus megnyugtató lezárásának módjait, az ellenérdekelt felek megegyezési formáit
 • lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők jártasságot szerezzenek a megegyezés formába öntésében, az esetleges utánkövetés biztosításának módjaiban.
 • sajátélményt ad a konfliktusokban való részvétel és a mediátori szerep kipróbálására.
 • megalapozza a mediáció magasabb szintű és specifikus formáinak elsajátítását.
 • segédanyaggal, munkafüzettel és irodalomjegyzékkel biztosítja a témában való önálló elmélyülést.
 • azok számára, akik a gyakorlatban is megkezdik a mediátori munkát, a képzést követően lehetőség van egy szuperviziós napon tapasztalataik csoportos megbeszélésére. Ezeket a szuperviziós napokat a résztvevők igényei szerint tűzzük ki.