ÓVODAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

“ÓVÓNŐ HELYETTESÍT A MINIBÖLCSIBEN” tartalmú 60 órás akkreditált TÁVOKTATÓ továbbképzésünket máris aláírta az EMMI, Húsvét után indítjuk. MINDEN ÓVODAPEDAGÓGUS SZÁMÁRA 60 ÓRÁT ÉR A 120 ÓRÁS KREDITGYŰJTÉS RENDSZERÉBEN!

Pontos címe: HÁROM ÉVNÉL FIATALABB GYERMEKEK NEVELÉSÉHEZ, GONDOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPISMERETEK–  60 órás felkészítő tanfolyam óvodapedagógusok számára bölcsődei kisgyermeknevelő helyettesítésére akkreditációs száma: 140/10/221

Ez a továbbképzés feljogosítja az óvodapedagógust arra, hogy ha a többcélú intézményben nyílt/nyílik bölcsődei csoport, ott a kisgyermeknevelő távollétében az óvodapedagógus kolléga helyettesítsen.

Ezt a jelenleg is érvényes jogszabály alapján* megteheti az is, aki elvégezte korábban az egységes óvoda-bölcsődékre előírt 60 órás továbbképzést, melyet nálunk „KÉT ÉVES KORTÓL AZ ÓVODÁBAN” címmel 2009-2020 között 800 fő végzett el. Ez a továbbképzésünk 10 év után tavaly másodszor is lejárt, ezért az új jogszabályoknak megfelelően átdolgoztuk: a tananyag a 2 év alatti kisgyermekkel történő foglalkozásokat is tartalmazza.

A továbbképzés felépítése: teljes óraszámban távoktatás, azaz a képző és a résztvevő személyesen nem találkozik. A kommunikáció emailben, illetve telefonon zajlik.

  1. A z elméleti anyagot (kb 20 tanóra) a hallgató saját időbeosztásban tanulmányozza, majd kb. 2 tanóra alatt megválaszolja a feladatlap kérdéseit. A kész munkáját emailben beküldi konzulensi értékelésre.

2. Ezután 4 munkanapot eltölt egy általa választott bölcsődei csoportban, akár a saját többcélú intézményén belül, ahol a kisgyermeknevelő felügyelete alatt elvégzi a kijelölt gyakorlati feladatokat. (32 tanóra) A gyakorlati napokon való részvételt a bölcsőde vezetője, vagy a bölcsődei csoport kisgyermeknevelője aláírásával igazolja.

3. Végül elkészíti a záródolgozatát a gyakorlati napok megfigyelései alapján. Eközben max 2 tanórában igénybe veheti a konzulense segítségét. A kész munkáját emailben beküldi konzulensi értékelésre.

A 60 órás továbbképzést új jelentkezőinknek 40.000.- Ft/fő áron kínáljuk.

Az új változatot kedvezménnyel ajánljuk korábbi hallgatóinknak, akik egyelőre ugyan helyettesíthetnek a régi tanúsítványukkal, de mivel a bölcsődék a 2 év alatti korosztályt is gondozzák, nincs kizárva, hogy idővel erre az új tematikájú továbbképzésre is szükségük lesz. A régi hallgatóknak az új 60 órás továbbképzés kedvezményes ára 30.000.- Ft/fő lesz. Sok új ismeretet kapnak ők is a két év alatti gyermekek gondozásával kapcsolatban, és természetesen újabb 60 továbbképzési kreditpontot.

Árak:
– új jelentkezőinknek: 40.000.- Ft/fő,
korábbi hallgatóinknak: 30.000.- Ft/fő

Jogszabályi háttér:

­15/1998 Nm rendelet 51. §

(3) A mini bölcsőde fenntartója biztosítja, hogy a kisgyermeknevelő vagy a bölcsődei dajka betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén a helyettesítés megoldott legyen a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.2. pontjában az adott munkakörhöz meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személlyel.

(3a) *  Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt kisgyermeknevelő helyettesítése nem oldható meg a jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személlyel, úgy a többcélú óvoda-bölcsődében alkalmazott óvónő is elláthatja a helyettesítést, ha legalább 60 órás felkészítő tanfolyam keretében elsajátította a három évnél fiatalabb gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges alapismereteket.

A részletes tematikát a beiratkozott résztvevőknek a Tanulási útmutató tartalmazza

Rövid tematika itt letölthető: rövid tematika

Jelentkezési lap letölthető innen: jelentkezési lap